hírlevél törzsvendégprogram

Promóciós és szerződéses kódok
Érkezés
Távozás
Éjszakák


Az 1. szoba
Felnőttek:
Gyermekek:
Szobák száma: 


DANUBIUS BEST PRICE GUARANTEE

Foglaljon nálunk garantáltan a legjobb árakon!

Amennyiben szállását közvetlenül a Danubius Hotels Group-nál foglalja, biztos lehet abban, hogy minden esetben a lehető legalacsonyabb egyéni szobaárat kapja. Ha a foglalásától számított 24 órán belül mégis találna máshol egy alacsonyabb publikus árat, abban az esetben visszaigazoljuk Önnek ezt az alacsonyabb árat, ráadásként pedig 30 euró kedvezményt is adunk, amelyet egyéb szolgáltatásokra (pl.: éttermi fogyasztás, minibár, wellness kezelés) használhat fel szállodánkban a tartózkodása alatt. További részletekért tekintse meg az Általános Üzleti Feltételeinket

Az árgarancia érvényesítéséhez töltse ki online űrlapunkat, legkésőbb 48 órával a szállodába történő sztenderd bejelentkezési idő előtt.


általános üzleti feltételek árgarancia érvényesítő űrlap
Múzeumok

Az alábbiakban a hat legjelentősebb budapesti közgyűjtemény ismertetése olvasható, valamint elérhető az összes budapesti múzeum és kiállítóterem honlapja.

Magyar Nemzeti Galéria | Szépművészeti Múzeum | Magyar Nemzeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Iparművészeti Múzeum  | Memento Park Budapest | További budapesti múzeumok és kiállítótermek | Műemlék épületek | Egyéb érdekességek

Magyar Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzőművészetek kialakulásának és fejlődésének folyamatát dokumentáló és bemutató legnagyobb gyűjtemény, mintegy százezer műtárgyat őriz az államalapítástól napjainkig. Önálló múzeumként 1957 óta működik. Jelenlegi helyére, a Budavári Palota épületébe 1975-ben költözött.

A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításai: Középkori és reneszánsz kőtár; Gótikus faszobrok és táblaképek; Késő gótikus szárnyas oltárok; Késő reneszánsz és barokk művészet; XIX. századi festészet (Benczúr Gyula, Madarász Viktor, Szinyei Merse Pál) és szobrászat (Ferenczy István, Izsó Miklós); Munkácsy Mihály és Paál László művészete; XX. századi festészet (Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Czóbel Béla) és szobrászat (Ferenczy Béni, Medgyessy Ferenc) 1945 előtt és után; valamint a Habsburg nádori kripta.

Cím: Budavári Palota A-B-C-D épület
       1014 Budapest, Szent György tér 2.

Nyitva: (állandó kiállítások) Hétfő kivételével naponta 10.00 - 18.00 óráig
(Kupola: 2010. április 1-től október 31-ig hétfő kivételével naponta 10.00-17.30)

Megközelítés:
Deák tér felől - Busz: 16, sikló (Clark Ádám tér)
Ferenciek tere felől - Busz: 5, 78, 178, gyorslift (Dózsa György tér)
Moszkva tér felől - Busz: 16, 16A
Móricz Zsigmond tér felől - Villamos: 18, gyorslift (Dózsa György tér)

Web: www.mng.hu

Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum az egyetemes művészet gyűjtését, bemutatását, tudományos feldolgozását tekinti feladatának.

Az 1906 decemberében megnyílt Szépművészeti Múzeumba az évszázadok során felhalmozott s immár egyesített anyag, az egykori Nemzeti Múzeum és az Országos Képtár gyűjteményei, a Jankovich-, Pyrker-, Esterházy-, Ipolyi-gyűjtemények műkincsállománya került, amely az új intézményes keretben rendszeres vásárlások, alapítványok, ajándékok stb. révén tovább gazdagodott, s a hazai és külföldi kutatások, tudományos rendszerezések nyomán a nemzetközi érdeklődés és a művészettörténet közkincsévé lett. Az első világháború és a nyomában következő mostoha gazdasági viszonyok bizonyos mértékben ugyan korlátot szabtak a látványos fejlődésnek, egyes gyűjteményrészek, pl. a Szoborgyűjtemény, a Grafikai, a Modern Gyűjtemény azonban a két háború között is fontos alkotásokkal gyarapodtak (a Majovszky-gyűjtemény francia rajzai stb.).

A II. világháború - amelynek következtében a múzeum anyagának egy része a külföldre hurcolás miatt elpusztult -, után jelentős lendületet adott a fejlődésnek néhány fontosabb gyűjtemény átvétele. A szisztematikus vásárlások továbbá egy-egy gyűjteményrész látványos fejlődéséhez vezettek, így pl. az Egyiptomi, az Antik Gyűjtemény esetében új, széles történeti alapon nyugvó kiállítás megrendezését tették lehetővé. Csaknem megduplázódott ebben az időszakban a szoborgyűjtemény, s a tudatos fejlesztés következményeképpen létrejött a kortárs külföldi művészet egy immár igen tekintélyesnek mondható együttese.

A Szépművészeti Múzeum hosszú időn át a magyar művészetnek is otthona volt. A régi magyar művészet emlékei, a Nemzeti Múzeum Képcsarnoka, az egykori Műcsarnokban őrzött művek, a Fővárosi Képtár anyaga tekintélyes együttest alkottak, s ez a részleg a rendszeres vásárlásokkal, adományok révén rohamosan bővült. Megfelelő bemutatása, tárolása a Szépművészeti Múzeum szűknek mutatkozó keretei között tovább már aligha volt lehetséges, így került sor 1957-ben az önálló Magyar Nemzeti Galéria létesítésére: ez az intézmény lett hivatva a magyar művészet alkotásainak gyűjtésére és bemutatására a legrégibb időktől napjainkig. A közös gyökérre visszanyúló két intézmény gyűjtőterülete, feladatköre így vált világosan szét.

A Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak száma meghaladja a 100 000-et. Ezeket hat gyűjteményrészleg őrzi: az Egyiptomi Osztály, az Antik Osztály, a Régi Képtár (3000 festménye a 13. századtól a 18. század végéig mutatja be az európai festészet nagy korszakait), a Régi Szoborosztály, a Modern Osztály (az 1800-as évektől egészen napjainkig mintegy 1000 festménnyel és szoborral, köztük számos világhírű alkotással), illetve a Grafikai Osztály.

A termek, elsősorban a földszinti csarnokok egy része időszaki kiállítások bemutatására szolgál. Évente mintegy hat-tíz alkalommal láthat a közönség történeti vagy monografikus, tematikus válogatást hazai anyagból, tárlatot nagyobb külföldi múzeumok, gyűjtemények anyagából, s kiállítást jelentős élő mesterek alkotásaiból. Számos alkalommal, a világ több országában nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből átfogó összeállításban, műfajok, iskolák stb. szerinti válogatásban.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

A múzeum 2018-ig felújítás miatt zárva tart.

Web: www.szepmuveszeti.hu


Magyar Nemzeti Múzeum

Az alapítása óta eltelt több mint két évszázad alatt Magyarország történetéről hatalmas mennyiségű, zömében páratlan és pótolhatatlan tárgyi és dokumentációs anyag gyűlt össze a Magyar Nemzeti Múzeumban. A régészeti, történeti, művészettörténeti, néprajzi emlékek nélkül csak hiányos ismereteink lennének az őskőkortól napjainkig a Kárpát-medencében élt népek és a magyarság történetéről. A Nemzeti Múzeum állandó kiállításai: Magyarország története az államalapítástól 1990-ig – Középkor; Magyarország története az államalapítástól 1990-ig - Újkor, legújabbkor; Tudós magyarok, akik a XX. századot csinálták; Kelet és Nyugat határán - A magyar föld népeinek története Kr.e. 400 000 - Kr.u. 804-ig; A Koronázási Palást; Középkori és kora újkori kőtár; Lapidárium - Római kő.

Web: www.hnm.hu

Budapesti Történeti Múzeum

A budai királyi várpalotában található a főváros egyik legjelentősebb múzeuma régészeti leletekkel, a várostörténet tárgyi anyagával és képzőművészeti alkotásokkal. A következő egységek tartoznak hozzá:

1. Vármúzeum - Középkori Osztály

Cím: Budavári Palota „E” épület, az Oroszlános udvarban
       Budapest, I. Szent György tér 2.

Nyitva: március 1-től október 31-ig 10.00-18.00
november 1-től február 28-ig 10.00-16.00

Megközelíthető:
a Dísz tér felől - a 16-os utóbusz és a "kis" várbusz megállójától, vagy gépkocsival a téren parkolva, gyalogosan.
a Dózsa György tér felől: - 5-ös, 78-as autóbusz és a 18-as villamos Dózsa György téri megállójából, valamint a 16-os autóbusz "gyorslift" megállójától az Országos Széchényi Könyvtár gyorsliftjével.
a Sikló felől gyalogosan - a sikló alsó megállója a Clark Ádám téren van.

Web: www.btm.hu

2. Kiscelli Múzeum - Újkori Osztály, Fővárosi Képtár

Cím: III. Kiscelli u. 108.

Web: www.btm.hu/?q=kiscell
 
3. Aquincumi Múzeum - Ókortörténeti Osztály, Ős- és Népvándorláskori Osztály

Cím: III. Szentendrei út 139. és Záhony u. 3.

Web: www.aquincum.hu

A Budapesti Történeti Múzeum kiállítóhelyei:

Gül Baba türbéje
Fürdőmúzeum
Hercules-villa
Középkori Zsidó Imaház

Web: www.hnm.hu

Iparművészeti Múzeum

Az állandó kiállítás a múzeum európai viszonylatban is komoly gyűjteményének történetét ritka műtárgyakkal és gyűjteménycsoportokkal mutatja be az alapítástól, 1872-től napjainkig. A kollekció elrendezése korszakok szerint kiemeli a gyarapítás főbb állomásait, az egyes múzeumigazgatók tevékenységét, a kiváló magángyűjteményeket, aukciókat, donátorokat.

A múzeum a kezdetektől fogva egyaránt gyűjtötte az egyetemes és a magyar, a történeti és a mindenkori kortárs tárgyakat. A korai időszakban számos esetben vásárolt külföldi és hazai aukciókon, szoros volt a kapcsolat a műgyűjtők, a donátorok és a múzeum között. Az első főigazgató, Ráth György, maga is elismert műgyűjtő és utóda, Radisics Jenő sokat tett azért, hogy a múzeum európai rangú, elismert intézménnyé vált. Radisics Jenő elévülhetetlen érdemeket szerzett a múzeum szecessziós gyűjteményének megalapozásával.

1917-től Végh Gyula igazgatósága idején komoly kapcsolat volt a műgyűjtőkkel, a Művészeti Múzeumok Barátainak tevékenysége ekkor élte fénykorát. Az 1930-as években számos kiváló egyetemes műérték került át a Magyar Nemzeti Múzeumból, többek között a Jankovich-gyűjtemény fődarabjai. 1945–48 után a gyűjtemény az elhagyott magánjavakból, a korábban különálló, ám feloszlatott magángyűjteményekből, monumentális kollekciókból gyarapodott. A 20. század második felében fokozatosan a kortárs magyar művek gyűjtése vált elsődlegessé, mely napjainkig jellemző maradt.

A kiállítás mintegy 400 műtárgyat vonultat fel, és igyekszik minden gyűjteményegységet bemutatni kiemelkedő műtárgyakkal, ezért Boulle-bútor, brüsszeli csipke, meisseni, bécsi és herendi porcelán, Gallé és Tiffany üveg, valamint könyvkötés és faragvány, ékszer és ötvöskincs, régi viselet, cipő és legyező egyaránt látható, és persze Zsolnay-kerámia is.

A kiállítás célja, hogy bemutassa az intézmény történetét és a múzeum gyűjteményeinek színe-javát. Számítógépes játékok és folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a tárlathoz és a műtárgyakhoz. A kiállított kincsek és a koncepció alaposabb megismerését kiadványok segítik: ingyenes leporelló és „Az idő sodrában” című illusztrált díszalbum.

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 33-37.

Nyitva: kedd-vasárnap: 10.00 - 18.00

Megközelíthetőség: M3 (kék) metró Ferenc körúti megállója;
                              4, 6-os villamos Ferenc körúti megállója

Web: www.imm.hu

Memento Park Budapest

A parkban 42 nagyméretű, egykori köztéri szobor látható az 1945-1989 közötti kommunista politikai rendszer időszakából. Megtekinthető többek között a "Magyar-szovjet barátság" és a "Felszabadulás" allegorikus emlékműve, munkásmozgalmi személyiségek és a szovjet Vörös Hadsereg katonáinak szobrai, valamint több gigantikus alkotás. Itt található Lenin, Marx és Engels, Dimitrov, Osztapenko kapitány, Kun Béla és sok más, "kommunista hős" emlékműve.

A Főbejárat kapuzata hatalmas, klasszicizáló épületet idéz, amelyről azonban hamar kiderül, hogy egy támasztékokkal felállított, 12 méter magas "kommunista díszlet" csupán. Tökéletes nyitány a diktatúra természetének bemutatásához.

Cím: Budapest (Magyarország) XXII. kerület (Dél-Buda), Balatoni út - Szabadkai utca sarok

Nyitva: mindennap 10.00-tól napnyugtáig

Megközelítés:
a XI. ker. Fehérvári úti Bevásárlóközpontig a 4, 18, 41, 47, 61-es villamosokkal. Az Allee Bevásárlóközpont elől, a Kosztolányi Dezső tér érintésével a Campona felé induló 150-es BKV autóbusszal 25 perc a Memento Parkig. A 150-es busz munkanapokon, napközben 20 percenként, minden óra 10, 30, 50 perckor, szombaton és vasárnap félóránként, egész és fél órakor indul.

Web: www.szoborpark.hu

További budapesti múzeumok és kiállítótermek

Arany Sas Patikamúzeum– (www.semmelweis.museum.hu/aranysas/index.html)

Bajor Gizi Színészmúzeum – (http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=fomenu&sel=szineszmuzeum)

Bartók Béla Emlékház - (www.bartokmuseum.hu/)

Bélyegmúzeum - (www.belyegmuzeum.hu/)

Budapest Galéria - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=13)

Budapest Galéria Kiállítóháza (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=12/)

Budavári Labirintus (Buda Castle Labyrinth) – (www.labirintus.com)

Budavári Mátyás Templom Egyházművészeti Gyűjteménye - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=15)

Citadella - (www.citadella.hu/)

Dorottya Galéria - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=884)

Dreher Sörmúzeum - Söripari Emléktár - (www.dreherrt.hu/portal/main.php?heading_id=21)

Ernst Múzeum - (www.museum.hu/museum/temporary_hu.php?ID=18&IDT=4093)

Evangélikus Országos Múzeum - (www.evangelikusmuzeum.hu/)

Fürdőmúzeum - (www.btm.hu/?q=thermae

Gül Baba Türbe és Rózsakert‎ - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=27)

Hadtörténeti Intézet és Múzeum - (www.militaria.hu/)

Herkules Villa - (www.btm.hu/?q=hercules)

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény - (www.hdke.hu/)

Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum - (www.hoppmuzeum.hu)

Húsipari Múzeum - (www.chemonet.hu/hun/food/muzeum/husipari/hus_m1.html)

Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum – ( http://www.kodaly-inst.hu/museum/museum_hu.htm )

Közlekedési Múzeum - Földalatti Vasúti Múzeum - (www.mmkm.hu/)

Közlekedési Múzeum - Kossuth Múzeumhajó – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=40)

Közlekedési Múzeum - Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás - (www.mmkm.hu/)

Kresz Géza Mentőmúzeum - (www.mentomuzeum.hu)

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont - (www.lisztmuseum.hu)

Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum (www.ludwigmuseum.hu/)

Magyar Elektrotechnikai Múzeum - (www.emuzeum.hu/hu/)

Magyar Építészeti Múzeum – (www.archimus.hu)

Magyar Filmtörténeti Gyűjtemény – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=72)

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - (www.mkvm.hu/)

Magyar Mezőgazdasági Múzeum - (www.mezogazdasagimuzeum.hu/index.php)

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum - (www.mmkm.hu)

Magyar Természettudományi Múzeum - (www.nhmus.hu/)

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma - (www.zti.hu/museum/index.htm)

Magyar Vasúttörténeti Park - (www.mavnosztalgia.hu/)

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár - (www.zsidomuzeum.hu/index.php)

Malomipari Múzeum - (www.chemonet.hu/hun/food/muzeum/malomip/)

Millenáris – Csodák Palotája, Pixel Galéria - (www.millenaris.hu)

Molnár C. Pál Műterem-múzeum (www.mcpmuzeum.hu/)  

Műcsarnok – (www.mucsarnok.hu/)

Nagytétényi Kastélymúzeum - (www.nagytetenyi.hu/)

Néprajzi Múzeum - (www.neprajz.hu/)

Óbudai Múzeum - (obudaimuzeum.hu/)

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - (www.opkm.hu/)

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet - (http://szinhaziintezet.hu/)

Petőfi Irodalmi Múzeum - (www.pim.hu)

Postamúzeum - (www.postamuzeum.hu/)

Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeum – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=11)

Rendőrség-történeti Múzeum - (www.policehistorymus.com/)

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – (www.semmelweis.museum.hu/)

Sziklakórház (Hospital in the Rock) – (www.sziklakorhaz.hu)

Telefónia Múzeum - (www.postamuzeum.hu/stores/item/10.html)

Terror Háza Múzeum - (www.terrorhaza.hu/)

Tűzoltó Múzeum - (www.muzeum.katasztrofavedelem.hu)

Vasarely Múzeum – (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=89)

Zászlómúzeum - (www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=90)

 

Műemlék épületek:

Országház
V. Kossuth tér 1–3.
Tel.: +36-1-441-4415
Web: www.parlament.hu

Magyar Állami Operaház
VI. Andrássy út 22.
Tel.: +36-1-331-2550; +36-1-332-8197
Web: www.opera.hu; www.operavisit.hu

Szt. István bazilika
V. Szent István tér
Tel.: +36-1-317-2859
Web: www.basilica.hu

Belvárosi Plébániatemplom
V. Március 15. tér 2.
Tel.: +36-1-318-3108

Dohány utcai Zsinagóga és Zsidó Múzeum
VII. Dohány utca 2.

Tel.: +36-1-342-8949
Web: www.dohany-zsinagoga.hu/

Mátyás templom
I. Szentháromság tér
Tel.: +36-1-355-5657
Web : www.matyas-templom.hu

 

Egyéb érdekességek:

Budapesti Vidámpark – (www.vidampark.hu/)
Budavári sikló
Campona Tropicarium – (www.tropicarium.hu/)
Fővárosi Állat- és Növénykert – (www.zoobudapest.com/)
Fővárosi Nagycirkusz – (www.maciva.hu/)
Gyermekvasút, Libegő – (www.gyermekvasut.hu)
Időjárás
Jelenlegi időjárás
kissé felhős
16.5°C
2017.március01.
borult, felhős
-1°C - 10°C
2017.március02.
felhős
1°C - 13°C
2017.március03.
jobbára napos
2°C - 13°C
2017.március04.
kissé felhős
6°C - 16°C
2017.március05.
kissé felhős
4°C - 16°C
2017.március06.
kissé felhős
5°C - 15°C
2017.március07.
kissé felhős
3°C - 14°C
2017.március08.
közepesen felhős
2°C - 13°C
2017.március09.
kissé felhős
2°C - 12°C
Térkép Program
Danubius Hotels Group
Facebook Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram Magazin
Legutóbb
megtekintve
 
X